Nova tehnologija proizvodnje kiselog mlijeka s aspekta poboljšanja kvaliteteReportar como inadecuado




Nova tehnologija proizvodnje kiselog mlijeka s aspekta poboljšanja kvalitete - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.25 No.6 June 1975. -

Upotreba fermentiranog kiselog mlijeka počela je ubrzo posle pripitomljavanja životinja. Istorijski podaci govore da je kiselo mlijeko čovjek koristio još od vremena Herodota V. vijek prije naše ere. Ima podataka da su narodi iz stare kulture hindusi, rimljani, grci, gruzijci i armenci pripremali kiselo mlijeko od kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka.

kiselo mlijeko; proizvodnja; poboljšanje kvalitete



Autor: Tihomir Miljković - ; Mlekara Pančevo

Fuente: http://hrcak.srce.hr/



DESCARGAR PDF




Documentos relacionados