PEDESET GODINA POSLIJE KARAMANA - Starohrvatska prosvjeta, Vol.III No.16 April 1987.Report as inadecuate
PEDESET GODINA POSLIJE KARAMANA - Starohrvatska prosvjeta, Vol.III No.16 April 1987. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Starohrvatska prosvjeta, Vol.III No.16 April 1987. -

Ljubo Karaman 1886-1971, hrvatski arheolog i povjesničar umjet· nosti, tijekom dugogodišnjeg rada baVlio se ~1iči.tim pitanjin:ra nacionalne povijesti umjetnoJti. U ovom radu pisac pokušava osvijetliti Ka·

ramanov do.prinos medievalistici, pa se najprije osvrće na karakter i

važnost kapitalnog Karamanova djela »Iz kolijevke hrvatske prošlosti- 1930. U toj je knjrizi Karaman izložio svoju poznatu tezu porijeklu starohrvatskog graditeljstva i skulpture. Nadalje se govori o. KaramanOV-U istr.aživanj-ll marohl-V-atskih groblja, temi ko.joj je on također postaAuthor: Željko Rapanić - ; HR-Split, Gorička 14

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents