Toksičnost aflatoksina B1 prema sojevima Streptococcus lactisReportar como inadecuado
Toksičnost aflatoksina B1 prema sojevima Streptococcus lactis - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.35 No.2 February 1985. -

Aflatoksin B1 djeluje toksično na sojeve Streptococcus lactis 507 i 509 inkubirane u mlijeku. Koncentracije do 10 μg-ml AFB1 ne utječu značajnije na umanjenje broja ćelija. Pri 100 i 150 μg-ml toksina broj ćelija se smanjuje i to kako sa povećanjem koncentracije tako i sa dužinom izlaganja ćelija aflatoksinu. Potpuna inhibicija rasta ćelija S. lactis nije postignuta ni sa 150 μg-ml AFB1 i u tim kulturama je i nakon 20 sati inkubacije mlijeka na optimalnoj temperaturi, još uvijek bilo preživjelih ćelija. Kao posljedica smanjenja broja ćelija, pri svim koncentracijama većim od 10 μg-ml AFB1, stvara se znatno manje mliječne kiseline, a vrijeme potrebno za formiranje gruša produžava se za 2 do 9 sati.

aflatoksin B1; toksičnost; Streptococcus lactisAutor: Ana Banina - ; Poljoprivredni fakultet, Beograd Marija Šutić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados