PRILOG VALORIZACIJI HUMSKO-DUKLJANSKOG KULTURNOG PODRUCJA U PRVIM FAZAMA NJEGOVA RAZVITKA DO 12. ST.Reportar como inadecuado
PRILOG VALORIZACIJI HUMSKO-DUKLJANSKOG KULTURNOG PODRUCJA U PRVIM FAZAMA NJEGOVA RAZVITKA DO 12. ST. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Starohrvatska prosvjeta, Vol.III No.16 April 1987. -

Autor u tekstu nastoji pokazati da se na humsko·dtilljanskom prostoru oblikovala kulturu s takvim specifičnostima koje nam dopuštaju da govorimo o zaSelbnom kulturnom krugu. Specifičnosti i visoke vrijednosne razine odražavale su se u književnosti, liikovnoj umjetnosti i arhitekturi. Autor zatim daje neke napomene o nosiooima kulturnog razvitka. Pitanje smatra važnim zbog utj eoaj a na proučavanje srednjovjekovnih etnogeneza -

l kojima je kultura imala vrlo važnu ulogu.Autor: Neven Budak - ; HR - Zagreb, Filozofski fakultet

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados