STARI SVIJET I NOVO DOBA O FORMIRANJU KOMUNE NA ISTOČNOJ OBALI JADRANAReportar como inadecuado
STARI SVIJET I NOVO DOBA O FORMIRANJU KOMUNE NA ISTOČNOJ OBALI JADRANA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Starohrvatska prosvjeta, Vol.III No.16 April 1987. -

Prema srednjovjekovnom izvoru Toma Arhiđakon autor na prim· jeru triju gradova, odnosno pojedinih događaja, izvodi definiciju dalmatinske komune 13. st., kao saveza pojedinaca osnovanog na zajednič· koj zakletvi, koji obuhvaća slobodno stanovništvo određenog, najčešće gradskog teritor.ija, s ciljem da svojim gmđanima osigura mir i pravnu sigurnost. Takva se definicija temelji na povijesti sjevernotalijanskih gradova u ll. i 12. st., a vrijedi za čitaVtU zapadnu i srednju Evropu. Komune se u nas najranije javljaju na području b~v~e bizantske teme Dalmacije, a potom na hrvatskom teritoriju i Neretvanskoj kneževini. Razvitak komune je karika koja s jedne strane povezuje područje istočnog Jadrana s ostalom Evropom, a s druge čini prijelaz iz sredndeg vijekau novo doba.Autor: Ludwig Steindorff - ; D 4400 MUnster Njemačka Westfiilische Wilhelms·Universitat Historisches Seminar, Abteilung

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados