Promjene u siru edamskog tipa tokom čuvanjaReportar como inadecuado
Promjene u siru edamskog tipa tokom čuvanja - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.35 No.1 January 1985. -

Sir edamskog tipa sazrijevao je u standardnim uvjetima zapakovan u šaran foliju. Zreli sir čuvan je na temperaturi 10 i 20 °C. U intervalima od 10 ili 20 dana praćene su organoleptičke, mikrobiološke i kemijske promjene u siru. Ispitivanja su prekinuta u trenutku kada uzorci više nisu odgovarali za potrošnju. Utvrđeno je vrijeme kada nastaju pojedine faze kvarenja i procijenjen optimalan rok održivosti sira u navedenim uvjetima.

sir; edamac; čuvanjeAutor: N. Taboršak - ; Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Pierottijeva 6, 10000 Zagreb Ljubica Stojak - Ljerka Lešić - Blanka Kolud

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados