JOS O NALAZIMA NA MAJSANU, O TROGIRSKIM ZLATARIMA I GOTICKIM PLADNJEVIMAReportar como inadecuado
JOS O NALAZIMA NA MAJSANU, O TROGIRSKIM ZLATARIMA I GOTICKIM PLADNJEVIMA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Starohrvatska prosvjeta, Vol.III No.16 April 1987. -

Ispitujući i dalje pitanja arheologije i povijesti umjetnosti -.1 Dalmacij-i, autor proširuje nekoliko svojih ·prijašnjih izlaganja i iznosi nove arheološke nalaze ,i dosad neobjavljene umjetnine u crkvenim zbirlC:ama. a i pod·.atke o njima i o djelatnosti starih dalmatinskih zlatara ot· krivene u arhivima.

Osim opisa :pojedinog arheološkog predmeta, autor je :lZ opi.s umjetnina objavio i arhivske podatke o srednjovjekovnim majstorima iz starL-1 dalmatinskih arhiva. To je, govoreći o stillU i vremenu postanka pojedinog predmeta umjetničkog obrta, učinio i ovdje u ovom članku, dok je arheološke nalaze usporedio sa sličnima već obja-V-ljenim.

Time je pokušao zaok~.lžiti povijesni prikaz otočića MajsaIU, a objavljujući predmete umjetnički obrađene u Trogiru, u njegovoj okolici i u ostalim dalmatinskim mjestima donekle upotp1lniti prikaz o razvitJku umjetničkog obrta a i o nabavcima umjetnina u Dalmaciji u toku ranijih stoljeća.Autor: Cvito Fisković - ; HR - Split

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados