Neka ispitivanja jednog fungicidnog preparata u zaštiti površine sira trapista u toku zrenjaReportar como inadecuado
Neka ispitivanja jednog fungicidnog preparata u zaštiti površine sira trapista u toku zrenja - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.23 No.3 March 1973. -

Primjena fungicida u zaštiti kore sira u toku zrenja od plijesni i kvasaca je od višestrukog praktičnog značaja za poboljšanje kvalitete sira i mogućnosti povećanja produktivnosti rada. Među fungicidnim tvarima koje se u tu svrhu primjenjuju spadaju i organski preparati koji sadrže kao aktivnu supstancu pimaricin. Cilj ovoga rada je bio ispitati učinak i pogodnost primjene takvog jednog preparata u zaštiti sira trapista u toku zrenja.

trapist; zrenje; zaštita površine siraAutor: Ivica Vujičić - ; Poljoprivredni fakultet. Novi Sad Svetozar Đukanović - ; PIK -Bečej-, Mlekara Senta, Senta

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados