Kvaliteta domaćeg svježeg sira - Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.23 No.3 March 1973.Reportar como inadecuado
Kvaliteta domaćeg svježeg sira - Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.23 No.3 March 1973. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.23 No.3 March 1973. -

U asortimanu naših sireva posebnu skupinu predstavljaju sirevi od kiselog mlijeka. Do prije par godina bili su to samo sirevi iz naroda, odnosno iz seljačkih poljoprivrednih gospodarstava koja su spontano skiseljeno mlijeko iskorištavala tradicionalnom, empiričkom preradom za vlastitu prehranu. Jedan dio takvih proizvoda potrošen je u svježem stanju kod proizvođača, a višak svježih sireva iznošen je na najbliže tržište radi prodaje.

domaći svježi sir; kvalitetaAutor: D. Sabadoš - ; Zavod za mljekarstvo, Agronomski fakultet, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb Branka Rajšić - V. Hrabak -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados