Prognoza potrošnje mlijeka u Hrvatskoj - Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.44 No.4 November 1994.Reportar como inadecuado




Prognoza potrošnje mlijeka u Hrvatskoj - Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.44 No.4 November 1994. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.44 No.4 November 1994. -

Razina potrošačkog proračuna u Hrvatskoj još uvijek je najvažniji čimbenik koji utječe na kretanje potražnje poljoprivrednih proizvoda. Predmet istraživanja ovog rada bilo je utvrđivanje jakosti veze između promjena u dohotku potrošača i kretanja potrošnje mlijeka te mogućnosti rabljenja tih spoznaja u prognoziranju buduće potražnje. Utvrđena je statistički značajna veza između raspoloživog dohotka i potrošnje mlijeka tri najvažnija tipa hrvatskih kućanstava poljoprivredna, mješovita i nepoljoprivredna. Izračunati koeficijenti dohodovne elastičnosti, uz predviđene promjene u demografskim kretanjima i promjenu razine nacionalnog dohotka per capita, rabljeni su u prognozi buduće potrošnje mlijeka u Hrvatskoj do 2005. godine.

prognoza potrošnje mlijeka; dohodovna elastičnost; Hrvatska



Autor: Miroslav Božić - ; Agronomski fakultet, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb Damir Kovačić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/



DESCARGAR PDF




Documentos relacionados