Izravna prodaja mlijeka u Hrvatskoj - Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.44 No.4 November 1994.Reportar como inadecuado
Izravna prodaja mlijeka u Hrvatskoj - Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.44 No.4 November 1994. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.44 No.4 November 1994. -

Posljednjih nekoliko godina u Hrvatskoj se bilježi nagli porast direktne prodaje mlijeka. Proizvođači dostavljaju mlijeko direktno u kuću ili ga prodaju na tržnicama. Takav način prodaje uvjetno je pod kontrolom, iznimno samo onih proizvođača s većim brojem krava. Tako se velike količine mlijeka konzumiraju bez adekvatne kontrole kvalitete, što eventualno predstavlja opasnost sa zdravstvenog stajališta, a da se izbjegavanje fiskalnih obveza niti ne spominje. Ovo istraživanje bavi se troškovima distribucije mlijeka u Hrvatskoj jednim od glavnih čimbenika porasta prodaje. U radu se obrađuju primjeri i načini direktne prodaje u nekim zemljama Europske unije, te uvjeti pod kojima je ta prodaja dozvoljena. Posebno se analizira pitanje -zabrane- direktne prodaje mlijeka u Hrvatskoj, te predlažu mogućnosti takvog načina distribucije, ali uz posebne uvjete.

sirovo mlijeko; direktna prodaja; zabrana direktne prodaje; troškovi distribucije mlijekaAutor: Jasmina Lukač-Havranek - orcid.org-0000-0002-2653-3505 ; Zavod za mljekarstvo, Agronomski fakultet, Svetošimunska 25, 10000 Zag

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados