DE ECCLESIIS PICTIS - Starohrvatska prosvjeta, Vol.III No.20 October 1992.Report as inadecuate
DE ECCLESIIS PICTIS - Starohrvatska prosvjeta, Vol.III No.20 October 1992. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Starohrvatska prosvjeta, Vol.III No.20 October 1992. -

U ovom radu objavljeni su ulomci kamene plastike, pohranjeni u Arheološkom muzeju u Splitu, nađeni prilikom istraživanja na lokalitetu »oslikanih crkava« u Splitu. Riječ je o kasno antičkom, odnosno ranokršćanskomi ranosrednjovjekovnom materijalu. Njihovom analizom i povezivanjem sa srodnim primjercima taj materijal smješta se u određeniji prostorni i vremenski kontekst. Na taj način pojašnjava se problematika ranokršćanskih crkava, te njihova kontinuiteta u ranom srednjem vijeku, na tom još uvijek nepotpuno istraženom lokalitetu.Author: Frane Buškariol -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents