Utjecaj trajanja i temperature skladištenja na udio laktoze u jogurtuReport as inadecuate
Utjecaj trajanja i temperature skladištenja na udio laktoze u jogurtu - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.44 No.3 August 1994. -

Udio laktoze u jogurtu se mijenja tijekom skladištenja, ovisno o temperaturi u skladištu i trajanju. U ovom radu uzet je faktorski plan 3^2 dva faktora - trajanje i temperatura: tri razine da bi se odredila jednadžba ovisnosti udjela laktoze o trajanju i temperaturi skladištenja. Jednadžba također može poslužiti za predviđanje utjecaja nekog trajanja skladištenja i temperature u skladištu na promjenu udjela laktoze unutar istraživanog razdoblja ili za pronalaženje razina tih faktora, kojih je utjecaj na promjenu udjela laktoze minimalan. Efikasnost dobivene jednadžbe je 99,97%.

udio laktoze; faktorski plan 3^2; trajanje skladištenja; temperatura skladištaAuthor: Nada Vahčić - ; Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Pierottijeva 6, 10000 Zagreb Mirjana Hruškar - Milana Ritz - Vera Vojnovi

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents