Bog i besmrtnost – drugo i treće najvažnije pitanjeReportar como inadecuado
Bog i besmrtnost – drugo i treće najvažnije pitanje - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Church in the World : Church in the World, Vol.47 No.4 January 2013. -

Autor u ovom članku sagledava pitanje o Bogu i pitanje o

čovjekovoj besmrtnosti kao čovjekovo drugo i treće najvažnije pitanje.

Pitanje o čovjekovoj sreći smatra prvim i najvažnijim. Prema njegovu

shvaćanju sva tri pitanja međusobno se prožimlju, ne isključujući

se. Bez vjere u objavljenog Boga i vjerovanja u vlastitu besmrtnost

čovjek neće moći doživjeti najdublju i najpotpuniju sreću. Stoga se

ovo izlaganje isključivo tiče eshatološkog vremena i budućnosti.

Posljedica činjenice, međutim, da čovjek postmoderne ne pridaje

važnost navedenim pitanjima, jest da je on nesretno umjesto sretno

biće. Osvrtom na Westergaardove karikature autor jasno pokazuje

koliko su ova tri navedena pitanja, uz pitanje o Muhamedu, danas

iznimno važna za islamskog čovjeka.

Bog; besmrtnostAutor: Marko P. Djurić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados