Slobodno vrijeme i vrijednosti maturanata u ZadruReport as inadecuate
Slobodno vrijeme i vrijednosti maturanata u Zadru - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Church in the World : Church in the World, Vol.47 No.4 January 2013. -

Rad prikazuje rezultate anketnog istraživanja provedenog

godine 2009. među 254 učenika završnih razreda srednjih škola

u Zadru. Strukture slobodnog vremena i vrijednosnog sustava

sudionika istraživanja uglavnom su slične onima koje su u

prethodnim istraživanjima nađene kod mladih iz različitih regija

Hrvatske, te su znatno obilježene modernošću i usmjerenošću

na odnose s bliskim osobama. Očekivano, modernost i sličnost s

drugim uspoređenim uzorcima mladih pokazuju se više izraženima

u području slobodnog vremena negoli u vrijednostima. Od ispitivanih

vrijednosti, sudionicima istraživanja najvažnije su: zdravlje,

prijateljstvo, dobri odnosi u obitelji, poštenje i ljubav. Rezultati

ukazuju da vrijednosti konvencionalne moralne orijentacije kod njih

čine glavnu poveznicu s težnjom ka samoostvarivanju. Važnosti koje

pridaju tim vrijednostima, kao i neovisnosti o tuđim utjecajima, ujedno

su i moguća osnova za njihovo kreativnije ispunjavanje vremena,

primjerice većim uključivanjem u izvannastavne edukativno-kulturne

programe i oblike organiziranog pomaganja zajednici.

adolescenti; identitet; vrijednosti; slobodno vrijeme; modernost; tradicijaAuthor: Antonio Dragun - orcid.org-0000-0001-9990-6766 ; Institut društvenih znanosti -Ivo Pilar- centar Split

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents