Nesklad između paleontologije i molekularne biologijeReportar como inadecuado
Nesklad između paleontologije i molekularne biologije - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Church in the World : Church in the World, Vol.47 No.4 January 2013. -

Od devedesetih godina 20. stoljeća raste nesklad između

evolucijskih dokaza paleontologije i molekularne biologije, nesklad

između podataka potrebnih za datiranje evolucijskih događaja i

rekonstrukciju rodoslovnog stabla. Na osnovi molekularnih studija

nastanak nekih redova npr. suvremenih ptica i sisavaca određuje

se kao gotovo dvostruko stariji u odnosu na rezultate paleontoloških

nalaza. Iz tog je nesklada razvidno da nije jasno utvrđeno koji je

tip podataka netočan, da je nužno proučavanje vjerodostojnosti

obaju tipova dokaza i preispitivanje valjanosti rodoslovnog stabla.

Djelomičan neuspjeh u usklađivanju molekularnog datiranja s

fosilnim nalazima ostavlja brojne pukotine i značajne dvojbe o

starosti, brzini nastanka iznenada ili polagano i položaju živih

oblika na rodoslovnom stablu te o vjerodostojnosti trenutačne

evolucijske slike. Ovaj rad ne odlučuje koji je tip dokaza netočan,

nego iz nesklada između paleontologije i molekularne biologije

u rekonstrukciji proteklih evolucijskih događaja, zaključuje o

neodvojivosti prirodoznanstvenih i filozofskih pitanja, o teorijskoj

ovisnosti empirijskih dokaza, te potvrđuje pretpostavku o privremenoj

valjanosti znanstvenih teorija.

evolucija; molekularna biologija; molekularni sat; paleontologija; rodoslovno stabloAutor: Tonći Kokić - orcid.org-0000-0002-6918-0666 ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados