Svjetlo duše: figura promjene u dramama Josipa KosoraReportar como inadecuado
Svjetlo duše: figura promjene u dramama Josipa Kosora - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Church in the World : Church in the World, Vol.47 No.4 January 2013. -

Cilj je rada pokušati odrediti, na temelju analize izdvojenih

drama, opis mehanizma pomoću kojeg Josip Kosor izgrađuje dramski

svijet u čijem je središtu trijumf ljudske duše i pobjeda duhovne sfere

nad materijalnom. Proces duhovne obnove, dinamizam obraćenja

iz stanja grijeha i-ili zanemarivanja bližnjega u stanje priznanja,

pokajanja i iskupljenja zbog počinjenoga nedjela-grijeha, moguće

je opisati funkcionalnom figurom-izrazom-konceptom promjene koja

je u sintaktičkim i semantičkim aspektima bliska teološkom pojmu

duhovne preobrazbe, metanoje, odnosno sastavnicama sakramenta

pokore priznanje, pokajanje, ispovijed, iskupljenje-odrješenje.

Četiri drame predstavljaju različite stupnjeve u konstrukciji figure

promjene, a svaka je od njih u vezi sa statusom subjekta promjene

u neposrednoj društvenoj sredini: što su grijesi subjekta spram

kolektiva veći i naglašeniji, to su i izvedba i prepoznavanje pojedinih

aspekata figure promjene izraženiji i efektniji. Izabrane drame

svjedoče kako rješenje svake situacije, unutarnje-individualne

ili izvanjske-društvene krize valja tražiti u pojedincu, u promjeni

njegovog duhovnog stanja, a ne u promjeni društvenih i političkih

odnosa. Na djelu je utopijska konstanta ekspresionizma: unutarnja

pretvorba pojedinca - krik duše - ključ je za razrješenje nagomilanih

frustracija kolektiva.

hrvatski ekspresionizam – drama; poetika ekspresionizma; Josip Kosor; Biblija i hrvatska književnost; semantika dramskog teksta; intertekstualnostAutor: Ivica Matičević - ; Zavod za povijest hrvatske književnosti, HAZU Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados