Pojasevi i druge dragocijenosti u kasnosrednjovjekovnim obiteljskim riznicamaReportar como inadecuado
Pojasevi i druge dragocijenosti u kasnosrednjovjekovnim obiteljskim riznicama - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Starohrvatska prosvjeta, Vol.III No.22 December 1995. -

Polazeći od srebrnog pojasa pronadenog na Sv. Spasu, autor u žarište pozornosti stavlja takve primjere luksusnog srebrnoga nakita kasnog srednjeg vijeka, upozoravajući na različite tipove pojaseva. K tomu prihvaća raniju podjelu na -proizvode masovne potrošnje-i -luksusne proizvode-~ ističući individualizaciju pojedinačnih primjeraka u ovoj drugoj kategoriji.Na taj način takvi predmeti postaju svojevrstan biljeg identiteta i uporište izgradnje tradicije. Promatrajući luksuzne srebrne izradevine u dntštvenom oknlŽenju, autor na temelju nepubliciranih arhivskih vrela prati način korištenja srebrnih ukrasnih predmeta i kao svojevrsnog platežnog sredstva. U tome kontekstu uočava i pojavu stvaranja obiteljskih riznica na hrvatskome kasnosrednjovjekovnom prostoru.Autor: Mladen Ančić - ; Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru HR -22000 Zadar,

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados