Prostorno-planski preduvjeti za gradnju vjetroelektranaReport as inadecuate
Prostorno-planski preduvjeti za gradnju vjetroelektrana - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Strojarstvo : journal for the theory and application in mechanical engineering = Strojarstvo : žurnal dlja mašinostroitel-noj teorii i praktik = Strojarstvo : Zeitschrift zur Theorie und Praxis des Maschinenwesens, Vol.54 No.1 February 2012. -

Obnovljivi izvori energije su za Primorsko-goransku županiju osobito važno tematsko područje. Kako zbog potrebe smanjivanja emisija stakleničkih plinova tako i zbog potrebe smanjenja velike ovisnosti o neobnovljivim izvorima energije. Kroz rad se daje pregled provedenih aktivnosti Primorsko-goranske županije u cilju osiguranju prostorno-planskih preduvjeta kojima će se potaknuti i olakšati implementacija obnovljivih izvora energije, a osobito izgradnja vjetroelektrana. Navedeno, u konačnici, može biti dobar model za primjenu i u ostalim hrvatskim, europskim pa i svjetskim regijama. U samom radu se posebno razlaže predloženi model odabira potencijalnih lokacija za smještaj vjetroelektrana izrađen od strane Energetskog instituta Hrvoje Požar kao i najnovije Europske smjernice koje tretiraju navedenu problematiku.

Planning; Multi-criteria analysis; Wind power plants; Physical planning documentsAuthor: Ljudevit KRPAN - orcid.org-0000-0002-4355-7912 Branka JELAVIĆ - László HORVÁTH -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents