100 godina Starohrvatske prosvjete - Starohrvatska prosvjeta, Vol.III No.22 December 1995.Report as inadecuate
100 godina Starohrvatske prosvjete - Starohrvatska prosvjeta, Vol.III No.22 December 1995. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Starohrvatska prosvjeta, Vol.III No.22 December 1995. -

Starohrvatska prosvjeta, čija je 100 godišnjica izlaienja obiljeiena 1995. godine izloibom, posljedica je zanimanja za sve nacionalno, pa tako i arheologiju, krajem 19. stoljeća. Ona jeprvo stručno glasilo ne samo u HrvatskOj, već i na cijelom slavenskom Jugu, posvećeno isključivo temama nacionalne arheologije, aprogram koji je donesen u prvom broju, do danas nije bitno mijenjan.Author: Hrvoje Gjurašin - ; Muzej hrvatskih arheoloških spomenika HR -Split 21 000

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents