Bibliografija radova o crkvi Sv. Spasa i arheološkim nalazima iz groblja oko njeReportar como inadecuado
Bibliografija radova o crkvi Sv. Spasa i arheološkim nalazima iz groblja oko nje - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Starohrvatska prosvjeta, Vol.III No.22 December 1995. -

Knjižnica Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika u svom fundusu krije mnoge informacije o kulturno-povijesnom nasljedu Hrvata, Kako su brojevi 22, i 23. -Starohrvatske prosvjete- posvećeni starohrvatskOj crkvi Sv, Spasa na izvoru Cetine i arheološkim nalazima iz groblja oko nje, ova bibliografija je pokušaj da se čitateljima -Starohrvatske prosvjete- i korisnicima knjižnice pruži na uvid grada kojom knjižnica raspolaže ili o njoj ima informaciju.

Bibliografija ima sto trideset bibliografaskih jedinica. Radena je de visu uvidom u fundus knjižnice Muzeja HAS-a, Arheološkog muzeja u Splitu, Sveučilišne knjižnice u Spllitu i pretraživanjem Bibliotečno informacijskog sustva Nacionalne i sveučilišne knjižnice,

Gradu bibliografije čine monografske publikacije, prilozi u njima i članci iz periodičnih publikacija, Novinski članci nisu prikazani kao ni članci iz brojeva 22. i 23. -Starohroatske prosvjete-, Retrospektivna je i obuhvaća razdoblje od 1776. g. do 1997 g. Uredena je abecedno kronološki, Svaka jedinica sadrži bibliografski opis prema lSBD standardima, dijelu Pravilnika i priručnika za izradu abecednih kataloga E. Verone 1. i 2, dio.

Bibliografijom sigurno nisu obuhvaćena sva djela pisana o ovom arheološkom lokalitetu, ali će se ona i dalje sustavno popunjavati,Autor: Gorana Dvornik - ; Muzej hrvatskih arheoloških spomenika HR -Split 21 000

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados