Udjel suhe tvari u mliječnim proizvodima - uporedba dviju metodaReportar como inadecuado
Udjel suhe tvari u mliječnim proizvodima - uporedba dviju metoda - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.49 No.2 May 1999. -

S obzirom daje udjel suhe tvari-vlage jedan od važnih čimbenika koji određuje kakvoću bilo kojega prehrambenog proizvoda tijekom berbe, skladištenja, prerade i distribucije, kao i kontrole gotovih proizvoda, njegovo određivanje mora biti brzo, točno i precizno. Standardna laboratorijska metoda određivanja suhe tvari-vlage sušenjem do konstantne mase bazira se na uklanjanju vode iz malih količina uzorka evaporacijom, a vaganjem uzorka prije i nakon sušenja dobiva se željena informacija, što traje relativno dugo. Za brzo određivanje vlage mnogih prehrambenih proizvoda razvijene su brojne druge metode, od kojih je jedna i sušenje mikrovalovima u različitim modelima sušnica. -Milestone- MSL-1200 Mega System korištena je u ovom istraživanju. Cilj istraživanja bio je odrediti udjel suhe tvari standardnom metodom sušenja i metodom mikrovalnog sušenja u uzorcima pasteriziranog mlijeka i mliječnih proizvoda fermentirani mliječni proizvodi, topljeni sirevi i sladoledi, dobivene rezultate statistički obraditi i interpretirati te utvrditi može li se metoda mikrovalnog sušenja koristiti kao relevantna. Za procjenu valjanosti analitičkih metoda razmatrani su parametri: preciznost, usporedivost metode i točnost. Izračunati statistički parametri pokazali su da nema statistički značajne razlike između dviju korištenih metoda s obzirom na udjel suhe tvari u svim istraživanim uzorcima gledano u cjelini ili zasebno po skupinama mliječnih proizvoda, tj. metoda mikrovalnog sušenja može se koristiti kao brža, a istovremeno i precizna poput standardne metode.

mikrovalovi; suha tvar; usporedba metodaAutor: Mirjana Hruškar - ; Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Pierottijeva 6, 10000 Zagreb Nada Vahčić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados