Istraživanja glavnih sastojaka sirovog mlijeka krava na obiteljskim gospodarstvimaReportar como inadecuado
Istraživanja glavnih sastojaka sirovog mlijeka krava na obiteljskim gospodarstvima - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.49 No.2 May 1999. -

Istraživanjem su obuhvaćena obiteljska gospodarstva s naprednijom proizvodnjom mlijeka. Krave su hranjene domaćim krmivima: pašom i livadnom travom, sijenom i dopunskim krepkim krmivima. Krave crno šarene holstein pasmine davale su prosječno više mlijeka, ali s manje bezmasne suhe tvari BM suhe tvari - prosječno 8,57%, masti 3,51%, bjelančevina 3,34% i laktoze 4,46%. Krave simentalske pasmine davale su manje mlijeka, ali s visokim postotkom BM suhe tvari 9,09%?, masti 4,18%, bjelančevina 3,7% i laktoze 4,73%. Razlike se mogu pripisati genetskim svojstvima krava, ali uzroci mogu biti i u krmnim obrocima visoko mliječnih krava koji moraju biti bolje izbalansirani, sa svim hranidbenim sastojcima potrebnim za visoku proizvodnju mlijeka. Mliječna mast je vrlo promjenjiv i vrlo nestabilan sastojak mlijeka. U uzorcima večernje mužnje neznačajno je veći postotak mliječne masti. Međutim, tijekom jedne mužnje značajno je viši postotak masti na kraju mužnje prosječno 8,57 i 7,77% nego na početku mužnje 1,64 i 2,09%. Temeljito izmuzivanje vimena, dakle znatno utječe na opći prosjek masnoće mlijeka. BM suha tvar, bjelančevine i laktoza su stabilniji sastojci mlijeka i nisu ustanovljene razlike između uzoraka jutarnje i večernje mužnje. Pretragama uzoraka na početku i na kraju mužnje ustanovljeni su prosječno niži postoci ovih sastojaka mlijeka na kraju mužnje: smanjenje BMsuhe tvari za 0,46 i 0,6%o, bjelančevina za 0,22 i 0,27%o i laktoze za 0,35 i 0,46%. Razlike nisu velike, statistički su značajne, ali nisu mnogo utjecale na snižavanje općeg postotka ovih sastojaka u ukupnom mlijeku.

obiteljska gospodarstva; bezmasna suha tvar; mast; bjelančevine; laktoza u mlijekuAutor: Stjepan Feldhofer - ; Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb Goran Matić - Hrvoje Starčević -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados