Mladi i Euharistija - Divine Service : Liturgical periodical, Vol.45 No.4 December 2005.Report as inadecuate
Mladi i Euharistija - Divine Service : Liturgical periodical, Vol.45 No.4 December 2005. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Divine Service : Liturgical periodical, Vol.45 No.4 December 2005. -

U ovom se članku ponajprije pokušava osvijetliti pitanje odnosa

mladih prema Euharistiji, koji se u crkvenoj praksi često doživljava

problematičnim, a potom se naznačuju pravci u kojima treba tražiti

rješenje navedenog pitanja. Kao prvo razmatraju se razlozi zbog

kojih se mladi distanciraju od Euharistije, a potom identificiraju

očekivanja i potrebe mladih u odnosu na oblikovanje euharistijskih

slavlja. U trećem se koraku propituje kako je moguće pomiriti

liturgijske potrebe mladih s objektivnošću kršćanske liturgije,

zatim ukazuje na širi spektar pastoralnih pitanja u koja je utkana

problematika odnosa između mladih i Euharistije, a o kojima cijela

župna zajednica treba razmišljati i razgovarati zajedno s mladima.

Nadalje se daju neke smjernice glede oblikovanja misa s mladima

te naznačuju šire dimenzije religioznog odgoja i pastoralnog rada

s mladima koje ih osposobljavaju za razumijevanje, slavljenje i

življenje Euharistije. U kontekst odgoja za euharistiju pripadaju

poglavito: odgoj vjere, promišljanje života, tumačenje i otkrivanje

euharistijskih simbola te odgoj za crkvenost. Autorica se na kraju

okreće samom shvaćanju Euharistije i posvješćuje postojanje

različitih naglasaka koji utječu na pristup euharistijskom otajstvu.

Riječ je io ndividualnom, komunitarnom i širem socijalnom

značenju Euharistije - o naglascima koji ne smiju biti isključivi,

nego komplementarni.

kateheza mladih; Euharistija; liturgija; pastoral sakramenata; župna zajednicaAuthor: Ana Thea Filipović -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents