Pastoralno bogoslovlje u raspravi od Drugog vatikanskog sabora do danasReportar como inadecuado
Pastoralno bogoslovlje u raspravi od Drugog vatikanskog sabora do danas - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Divine Service : Liturgical periodical, Vol.45 No.4 December 2005. -

Pisac se članka prosudbeno osvrće na razvojni hod pastoralnoga

bogoslovlja u razdoblju od Drugoga vatikanskog sabora do

danas. Prije svega, osvrće se na odnos Sabora i saborskih spisa

prema pastoralu i pastoralnomu bogoslovlju. Isto tako, predstavlja

i interpretira stavove važnijih teologa pastoralista o ovoj bogoslovnoj

grani. Stanje pastoralnoga bogoslovlja u teološkim krugovima

nije bilo dovoljno jasno a niti je ono uvijek bilo ispravno

shvaćeno pa tako ni danas. Unatoč tome, ova bogoslovna znanstvena

grana ustraje na znanstvenomu putu, te kao međudisciplinarna

znanost zauzima važno mjesto i ulogu u crkvenim a i u

društvenim krugovima.

Pisac se služi povijesno-prosudbenom metodom, raščlanjuje

stanje pastoralnoga bogoslovlja u današnjim teološkim raspravama,

i dolazi do spoznaje da pastoralno bogoslovlje treba jasno

definirati epistemološke i metodološke kriterije da ne bi skrenula

u pragmatične ili teoretske krajnosti. Također, pred snažnim

tradicionalnim načinom pastoralnoga rada, zagovara potrebu

preinake stvarnoga pastorala u posve novim crkveno-društvenim

okolnostima.

pastoralno bogoslovlje; pastoral; Drugi vatikanski sabor; pastoralni rad; nova evangelizacijaAutor: Alojzije Čondić - ; Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Splitu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados