Tumačenje Ivanova Proslova - Divine Service : Liturgical periodical, Vol.45 No.4 December 2005.Report as inadecuate
Tumačenje Ivanova Proslova - Divine Service : Liturgical periodical, Vol.45 No.4 December 2005. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Divine Service : Liturgical periodical, Vol.45 No.4 December 2005. -

U radu koji slijedi potanko se i podrobno tumači Proslov Ivanova

evanđelja. Pri tome se vodi puna briga ne samo o smislu svake

rečenice nego tako reći i svake pojedine riječi. Kod posla se ne gubi

s očiju povijest teksta niti različite stilske poteškoće. Sav je Proslov

posvećen Logosu koji je Isus Krist. Ivan najprije uči da je Logos vječni

Bog i zasebna božanska osoba. Potom tvrdi da je Logos na djelu

u svemu što se zbiva u povijesti i svijetu. Iz toga nije uopće ništa

izuzeto. Ipak, Logos u svemiru naročitu pažnju posvećuje ljudima.

Za njih je život i svjetlo koje nikakva sila ne može ugasiti. Logos je

jedino svjetlo u svijetu. Ali ljudi kao cjelina nisu htjeli prigrliti Logosa.

Odbili su ga i Židovi. Međutim, neki su prihvatili Logosa. Oni su

dobili moć da postanu Božja djeca. Naročiti svjedok za Logosa bio je

Ivan Krstitelj.

Tako smo prethodnim saželi nauk prvih trinaest proslovnih redaka.

U preostalima Evanđelist neposredno govori o utjelovljenju

Logosa i o njegovome djelu u ovome svijetu. Ivan naročito ističe da

je Isus Krist svojoj zajednici donio milost, istinu i punu Božju objavu.

Isus je Boga objavio Ocem.

Na kraju rada kratko se dotiču neka opća pitanja vezana uz

Proslov. Naznačuje se mogućnost da je Proslov prvotno zajednici

služio kao bogoslužna pjesma. Posebno se razglaba pitanje zašto

je evanđelist Ivan jedini Isusa nazvao Logos. To se dovodi u svezu

sa starozavjetnom mudrošću, starozavjetnom Božjom riječi, sa

zakonom, grčkom filozofijom, Filonom Aleksandrijskim i napokon s

gnosticizmom.

Logos; Bog; postati; život; svjetlo; tama; svijet; slava; milost; zakon; istinaAuthor: Marijan Mandac -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents