Gospa od zdravlja u Oriovici - Starohrvatska prosvjeta, Vol.III No.27 September 2000.Reportar como inadecuado
Gospa od zdravlja u Oriovici - Starohrvatska prosvjeta, Vol.III No.27 September 2000. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Starohrvatska prosvjeta, Vol.III No.27 September 2000. -

Tijekom dvije istraživačke kampanje 1996. i 2000. godine oko crkve Gospe od zdravlja ex Sv. JuraJ u Vinišćama, u srednjovjekovnuj Driovici, provedena su sondažna iskopavanja, koja su pružila niz relevantnih podataka za potpunije sagledavanje toga višeslojnog lokaliteta. Potvrdeno je da je romaničkajednobrodna crkva s oblom apSidom, koja je uz odredene barokne preinake u osnovi zadržala svoj izvorni oblik, a koja je prema sačuvanim dokumentima dovršena 1272. godine u sklopu posjeda benediktinske opatije Sv. Ivana iz Trogira, sagradena u arealu rimske villae rusticae od koje je još sačuvan dio izvornih zidova iz ranorimske epohe. To je imanje ostalo u funkciji i tijekom kasne antike, što potvrduJu nalazi novca i keramike. Benediktinci su uz crkvu podigli i kamenu zgradu na kat, koja je dijelom iskoristila ranorimsko zide. Uokolo same crkve nije bilo srednjovjekovnih grobova, već samo grobovi iz novoga vijeka, što korespondira spromjenom titulara crkve. Unjima su nadeni nakit, svetačke medaljice i krunice iz razdoblja nakon Kandijskoga rata, a groblje je u funkciji i danas.Autor: Tonči Burić - ; Muzej hrvatskih arheoloških spomenika HR -Split 21 000

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados