Opća kondicijska priprema u funkciji zaštite zdravlja sportašaReportar como inadecuado
Opća kondicijska priprema u funkciji zaštite zdravlja sportaša - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, Vol.63 No.Supplement 3 November 2012. -

Zdravstveni rizik u treningu i vrhunskom sportu najčešće se odnosi na akutne ozljede. Akutne ozljede su ozljede nastale uslijed jednokratnih i jasno defi niranih rizičnih situacija, a rastu proporcionalno s ukupnim vremenom provedenim na treningu. Raspon težine akutnih ozljeda kreće se od blagih, kao što su iščašenja i istegnuća pa do onih ozbiljnih za koje je potrebna i hospitalizacija. Rizik od akutnih ozljeda varira ovisno o sportu - od gotovo sigurnih sportova izdržljivosti pa do ekstremno rizičnih disciplina poput motociklizma. Broj ozljeda u sportskim igrama leži negdje između te dvije krajnosti. Prije započinjanja mjera ili programa prevencije sportskih ozljeda treba precizno utvrditi problem: pojavu ozljeda i njihov broj, vremenski trend, težinu ozljeda i njihove posljedice. Drugi je korak utvrđivanje etiologije, faktora rizika i mehanizama ozljeđivanja. Treći je korak prevencije sportskih ozljeda uvođenje preventivnih mjera ili trenažnog programa. Tri su se strategije prevencije ozljeda pokazale uspješnima: 1 korištenje opreme koja smanjuje rizik od

ozljeđivanja, 2 primjena i promjena pravila igre i 3 programi vježbanja usmjereni na smanjenje učestalosti ozljeda i rizika od ozljeđivanja. Tu spadaju i programi opće kondicijske fi zičke pripreme kojima je ujedno i cilj prevencija sportskih ozljeda. To su sadržaji usmjereni na razvoj jakosti, snage, ravnoteže, fl eksibilnosti,

brzine i agilnosti, kao i konstantna edukacija trenera i sportaša o mehanizmima ozljeđivanja uz inzistiranje na pravilnoj, poželjnoj tehnici izvođenja vježbi. S obzirom na to da se programima kondicijske pripreme uvelike može utjecati na smanjenje učestalosti ozljeda i faktora rizika osobito akutnih, cilj je ovog rada predstaviti dosadašnje spoznaje o implementaciji i učincima programa kondicijskog treninga usmjerenih upravo na smanjenje učestalosti akutnih ozljeda i utjecaj na faktore rizika od ozljeđivanja. Pregledom do sada objavljene literature na engleskom jeziku odabrano je 60 radova i to 38 vezanih uz učinke programa vježbanja na smanjenje učestalosti ozljeđivanja i 22 uz faktore rizika od ozljeđivanja. Uspješnost programa kondicijske fizičke pripreme u prevenciji ozljeda odnosno zaštiti zdravlja sportaša jasno je vidljivo iz

određenih istraživanja u čak 87 % manjoj učestalosti ozljeda kod onih koji su provodili preventivni trenažni program, u odnosu na one koji nisu. Na temelju pregleda i analize rezultata istraživanja s ciljem prevencije ozljeda kod sportaša se može preporučiti višestrano kondicijski usmjeren preventivni trening koji se sastoji se od pliometrijskih podražaja, vježbi primarne jakosti, vježbi ravnoteže, vježbi s opterećenjem, vježbe za razvoj brzine i agilnosti, te učenje tehnika promjene smjera i doskoka. Osim poboljšanja u motoričkim

sposobnostima jakost, skočnost, brzina, dinamička ravnoteža, nestanak mišićnog disbalansa, uz primjenu takvih programa unapređuje se i više biomehaničkih faktora povezanih sa smanjenjem rizika od ozljeđivanja, a smanjuje se i učestalost ozljeda.

kondicijski trening; ozljeda; prevencija; program; sportAutor: Dragan Milanović - ; Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska Sanja Šalaj - ; Kineziološki fakultet Sv

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados