RAZVITAK REVOLUCIONARNOG OMLADINSKOG POKRETA NA PODRUČJU KOTARA SENJReport as inadecuate
RAZVITAK REVOLUCIONARNOG OMLADINSKOG POKRETA NA PODRUČJU KOTARA SENJ - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Senjer Jahrbuch : Beiträge zur Geographie, Ethnologie, Ökonomik, Geschichte und Kultur = The anthology of Senj : contributions to geography, ethnology, economy, history and culture, Vol.15 No.1 October 1988. -

Na temelju oskudne povijesne građe, a više iz sjećanja na razdoblje u kojem je kao napredan omladinac bio sudionik revolucije, autor opisuje ekonomske, društvene i političke prilike u Senju, pa i široj okolici, uoči rata, zatim teške uvjete djelovanja antifašističke omladine i njenog uključenja u rad SKOJ-a tijekom NOB-e.

revolucionarni omladinski pokret; kotar SenjAuthor: VLADIMIR KNIFIĆ -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents