VATROSLAV-SLAVKO CIHLAR I OSNIVANJE SKOJ-aReport as inadecuate
VATROSLAV-SLAVKO CIHLAR I OSNIVANJE SKOJ-a - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Senjer Jahrbuch : Beiträge zur Geographie, Ethnologie, Ökonomik, Geschichte und Kultur = The anthology of Senj : contributions to geography, ethnology, economy, history and culture, Vol.15 No.1 October 1988. -

U članku su saopšteni rezultati istraživanja o revolucionarnom radu Vatroslava-Slavka Cihlara. Rođen u Senju 1896. godine V. Cihlar se kao sledbenik nacionalno-revolucionarne omladine istakao već u Nautičkoj školi u Bakru 1912. godine. U toku prvog svetskog rata sa grupom prijatelja u Zagrebu prihvata socijalističke ideje i komunističku orjentaciju radničkog pokreta, kome se priključio. Svoje poglede od 1919. izlagali su u zagrebačkom časopisu »Plamen

«, čiji su urednici bili M. Krleža i A. Cesarac a nominalni vlasnik V. Cihlar. Detaljno se razmatra aktivnost V. Cihlara na stvaranju komunističkih organizacija i posebno se ističe njegova uloga u organizovanju komunističke omladine u Jugoslaviji i njenom povezivanju sa međunarodnim organizacijama u Italiji, Austriji i Nemačkoj.

Vatroslav Slavko Cihlar; SKOJAuthor: SLAVOLJUB CVETKOVIĆ -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents