UTJECAJ SEZONE NA VARIRANJE BROJA SOMATSKIH STANICA U MLIJEKUReportar como inadecuado
UTJECAJ SEZONE NA VARIRANJE BROJA SOMATSKIH STANICA U MLIJEKU - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Stockbreeding : Journal of Animal Improvement, Vol.66 No.2 August 2012.
-

Broj somatskih stanica u mlijeku pokazatelj je higijenske kvalitete mlijeka i opći indikator zdravlja vimena.
Njihov povećan broj je pouzdan znak poremećaja zdravlja krava ili higijensko-sanitarnih uvjeta proizvodnje.
U cilju povećanja proizvodnje mlijeka te s obzirom na čitav niz čimbenika koji mogu utjecati na variranje broja somatskih stanica vrlo je važno poznavanje njihovog utjecaja u našim proizvodnim uvjetima.
U ovom radu su prikazani rezultati analiza broja somatskih stanica od 395.299 uzoraka mlijeka u razdoblju od 2000.
do 2008.
godine.
Testiran je utjecaj sezone godišnje doba na broj somatskih stanica u mlijeku.
Rezultati istraživanja pokazuju značajno variranje broja somatskih stanica tijekom razdoblja 2000.-2008.
godine.
S izuzetkom 2003.
i 2004.
godine može se uočiti trend postepenog smanjenja broja somatskih stanica, koji je najvjerojatnije posljedica donošenja zakonskih propisa koji uređuju to područje Pravilnika o kakvoći svježeg sirovog mlijeka i Uredbe o ciljnoj cijeni svježeg sirovog mlijeka odnosno utjecaja broja somatskih stanica na formiranje otkupne cijene mlijeka.
Nadalje, utvrđeno je da sezona godišnje doba ima značajnog utjecaja na variranje broja somatskih stanica u mlijeku.
U našim klimatskim uvjetima povećan broj somatskih stanica uočen je u ljetnim i jesenskim mjesecima, a niži u proljetnim i zimskim mjesecima što je najvjerojatnije posljedica visokih temperatura i vlage u tim razdobljima godine.

somatske stanice; mlijeko; čimbenici variranja; godišnje dobaAutor: Jasna Ribarić - ; Ministarstvo poljoprivrede, Uprava veterinarstva, Zagreb, Hrvatska D.
Lončar - ; Hrvatska poljoprivredna agen


Fuente: http://hrcak.srce.hr/

Documentos relacionados