UTJECAJ SEZONE NA VARIRANJE BROJA SOMATSKIH STANICA U MLIJEKUReportar como inadecuado
UTJECAJ SEZONE NA VARIRANJE BROJA SOMATSKIH STANICA U MLIJEKU - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Stockbreeding : Journal of Animal Improvement, Vol.66 No.2 August 2012. -

Broj somatskih stanica u mlijeku pokazatelj je higijenske kvalitete mlijeka i opći indikator zdravlja vimena. Njihov povećan broj je pouzdan znak poremećaja zdravlja krava ili higijensko-sanitarnih uvjeta proizvodnje. U cilju povećanja proizvodnje mlijeka te s obzirom na čitav niz čimbenika koji mogu utjecati na variranje broja somatskih stanica vrlo je važno poznavanje njihovog utjecaja u našim proizvodnim uvjetima. U ovom radu su prikazani rezultati analiza broja somatskih stanica od 395.299 uzoraka mlijeka u razdoblju od 2000. do 2008. godine. Testiran je utjecaj sezone godišnje doba na broj somatskih stanica u mlijeku. Rezultati istraživanja pokazuju značajno variranje broja somatskih stanica tijekom razdoblja 2000.-2008. godine. S izuzetkom 2003. i 2004. godine može se uočiti trend postepenog smanjenja broja somatskih stanica, koji je najvjerojatnije posljedica donošenja zakonskih propisa koji uređuju to područje Pravilnika o kakvoći svježeg sirovog mlijeka i Uredbe o ciljnoj cijeni svježeg sirovog mlijeka odnosno utjecaja broja somatskih stanica na formiranje otkupne cijene mlijeka. Nadalje, utvrđeno je da sezona godišnje doba ima značajnog utjecaja na variranje broja somatskih stanica u mlijeku. U našim klimatskim uvjetima povećan broj somatskih stanica uočen je u ljetnim i jesenskim mjesecima, a niži u proljetnim i zimskim mjesecima što je najvjerojatnije posljedica visokih temperatura i vlage u tim razdobljima godine.

somatske stanice; mlijeko; čimbenici variranja; godišnje dobaAutor: Jasna Ribarić - ; Ministarstvo poljoprivrede, Uprava veterinarstva, Zagreb, Hrvatska D. Lončar - ; Hrvatska poljoprivredna agen

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados