INBREEDING IZVORNE PASMINE GOVEDA BUŠA - Stockbreeding : Journal of Animal Improvement, Vol.66 No.2 August 2012.Reportar como inadecuado
INBREEDING IZVORNE PASMINE GOVEDA BUŠA - Stockbreeding : Journal of Animal Improvement, Vol.66 No.2 August 2012. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Stockbreeding : Journal of Animal Improvement, Vol.66 No.2 August 2012. -

Svrha studije je temeljem rodovničkih podataka utvrditi aktualno i predvidjeti trend budućeg stupnja inbreedinga u uzgoju izvorne pasmine goveda buša. Prosječan generacijski interval iznosi 5,96 godina što potvrđuje kasnu zrelost kao pasminsku karakteristiku. Koeficijent inbreedinga i povezanosti jedinki u rodovniku iznose 1,27% i 1,78%, a smatramo ih niskim u odnosu na komparativna istraživanja. No, rezultati analize udjela i prosječnog koeficijenta inbreedinga inbred jedinki u referentnoj populaciji daju dovoljno informacija za predviđanje intenzivnog porasta koeficijenta inbreedinga, odnosno značajnijeg smanjenja efektivne veličine populacije u uzgoju buše. Zaključak podupiru pozitivne i uske korelacije između koeficijenta inbreedinga i povezanosti s brojem i kompletnosti poznatih generacija predaka, te relativno mala veličina populacije buše od 341 rasplodne jedinke HPA, 2012. Pretpostavljamo da je stupanj inbreedinga u populaciji buše znatno veći, ali ga nije moguće utvrditi temeljem analize rodovnika zbog njegove slabe informativnosti ekvivalent kompletnih generacija = 1,41. Radi dobivanja vjerodostojnije informacije o stupnju inbreedinga u populaciji buše nužno je njegovo utvrđivanje metodama molekularne genetike na razni strukture DNA. Obzirom da se radi o maloj populaciji potrebno je primijeniti posebne mjere strategije planskog pripusta u cilju svođenja inbreedinga na najmanju moguću mjeru.

buša; inbreeding; analiza rodovnikaAutor: Mato Čačić - ; Hrvatska poljoprivredna agencija, Zagreb, Hrvatska Marija Špehar - ; Hrvatska poljoprivredna agencija, Zagreb,

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados