UTJECAJ SPOLA NA KLAONIČKE POKAZATELJE PAŠKE JANJADIReportar como inadecuado




UTJECAJ SPOLA NA KLAONIČKE POKAZATELJE PAŠKE JANJADI - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Stockbreeding : Journal of Animal Improvement, Vol.66 No.2 August 2012. -

Cilj ovog rada bio je utvrditi utjecaj spola na klaoničke pokazatelje, mjere trupa, boju mesa mjerenu na svježem presjeku mišićnih regija m. longissimus dorsi MLD i m. rectus abdominis MRA te kemijski sastav i pH vrijednost mesa janjadi paške ovce. Iako paška ovca pripada skupini pasmina kombiniranih proizvodnih odlika, primarno je namijenjena proizvodnji mlijeka, dok je meso sisajuće janjadi drugi važan proizvod paškim ovčarima za stjecanje dohotka. Glavni razlog klanja mlade i lagane janjadi „sa sise- na otoku Pagu je raniji početak mužnje i iskorištavanje vrha laktacije za proizvodnju mlijeka koje se uglavnom prerađuje u poznati paški sir. Predmetnim istraživanjem bilo je obuhvaćeno ukupno 112 paške janjadi 66 muške i 46 ženske zaklane pri prosječnoj dobi od 33 dana. Nije utvrđen statistički značajan utjecaj spola na masu trupa, randman te mase pojedinih unutarnjih organa zaklane janjadi P>0,05. Unatoč ujednačenoj razvijenosti trupa, trupovi muške paške janjadi bili su statistički značajno dublji od trupova ženske janjadi. Uz to je u trupovima muške janjadi utvrđena niža pH vrijednost mesa i veće L* vrijednosti MLD-a i MRA iako razlike nisu bile statistički značajne P>0,05. U trupovima ženske janjadi utvrđena je značajno P



Autor: Boro Mioč - ; Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska Valentino Držaić - ; Agronomski fakultet Sveučili

Fuente: http://hrcak.srce.hr/



DESCARGAR PDF




Documentos relacionados