Razvoj grada od kasne antike prema srednjem vijeku: Dubrovnik, Split, Trogir, Zadar - stanje istraženostiReportar como inadecuado
Razvoj grada od kasne antike prema srednjem vijeku: Dubrovnik, Split, Trogir, Zadar - stanje istraženosti - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Archaeologia Adriatica, Vol.5.
No.1.
September 2012.
-

Razvoj grada na prelasku iz antike u rani srednji vijek najlošije je osvijetljena faza u sveukupnom procesu poleogeneze na području Hrvatske.
Iako je hrvatska antička arheologija istražila velik dio važnih gradova, cjelovito istraženih urbanih naselja još uvijek nema, čime je proučavanje ranosrednjovjekovne faze gradova s antičkom jezgrom, kao i daljnjeg prenošenja antičke urbanističke tradicije prema srednjem vijeku znatno otežano.
U radu se donosi povijesni pregled istraživanja važnih za razumijevanje poleogeneze odabranih gradova.

Zadar; Trogir; Split; Dubrovnik; urbanizam; kasna antika – rani srednji vijek – srednji vijek; stanje istraženostiAutor: Vedrana Jović Gazić - ; Muzej antičkog stakla, Zadar, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/

Documentos relacionados