Luke kod Škripa na otoku Braču - novi arheološki nalaziReportar como inadecuado
Luke kod Škripa na otoku Braču - novi arheološki nalazi - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Archaeologia Adriatica, Vol.5. No.1. September 2012. -

Luke su jedan od površinom najvećih i nalazima najbogatijih antičkih lokaliteta na otoku Braču. Arheološka istraživanja na tom lokalitetu do sada nisu obavljena, a lokalitet je u više navrata pregledan. Lokalitet je poznat od 1899. godine kada je na njemu pronađen žrtvenik posvećen Jupiteru Dolihenu. U radu se opisuju nalazi pronađeni u proljeće 2003. godine koji se datiraju od 1. do 5. st. po. Kr.

Luke; Škrip; afrička sigillata; amfore; tegulae; mozaik; JupiterAutor: Kristina Jelinčić Vučković - orcid.org-0000-0002-1236-734X ; Institut za arheologiju, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados