Luke kod Škripa na otoku Braču - novi arheološki nalaziReportar como inadecuado
Luke kod Škripa na otoku Braču - novi arheološki nalazi - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Archaeologia Adriatica, Vol.5.
No.1.
September 2012.
-

Luke su jedan od površinom najvećih i nalazima najbogatijih antičkih lokaliteta na otoku Braču.
Arheološka istraživanja na tom lokalitetu do sada nisu obavljena, a lokalitet je u više navrata pregledan.
Lokalitet je poznat od 1899.
godine kada je na njemu pronađen žrtvenik posvećen Jupiteru Dolihenu.
U radu se opisuju nalazi pronađeni u proljeće 2003.
godine koji se datiraju od 1.
do 5.
st.
po.
Kr.

Luke; Škrip; afrička sigillata; amfore; tegulae; mozaik; JupiterAutor: Kristina Jelinčić Vučković - orcid.org-0000-0002-1236-734X ; Institut za arheologiju, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/

Documentos relacionados