Antefiksi s prikazom tragične maske iz Burnuma i AserijeReportar como inadecuado
Antefiksi s prikazom tragične maske iz Burnuma i Aserije - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Archaeologia Adriatica, Vol.5.
No.1.
September 2012.
-

Za vrijeme istraživanja monumentalne strukture campus? na teritoriju Burnuma, rimskoga vojnog logora, pronađeno je devet antefiksa s prikazom tragične maske muškarca na kojima se ističu velike, tužne, realistično prikazane oči.
Otkriveni su u sloju kojega karakteriziraju ulomci tegula s pečatom VIII legije.
Njihova lokalna proizvodnja moguća je nakon 87.
po.
Kr.

Antefiksi; tegulae; Burnum; VIII.
legijaAutor: Vedrana Glavaš - orcid.org-0000-0003-2963-2178 ; Sveučilište u Zadru, Odjel za arheologiju, Zadar, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/

Documentos relacionados