Postupak s klaoničkim nusproizvodima nakon obrade peradiReportar como inadecuado
Postupak s klaoničkim nusproizvodima nakon obrade peradi - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

MESO : The first Croatian meat journal, Vol.XIV No.4 August 2012. -

Sažetak

Nusproizvodi animalnog podrijetla nastali tijekom stočarske proizvodnje na farmi ili u klaoničkim objektima, u pogonima za preradu

i proizvodnju hrane animalnog podrijetla, tijekom prijevoza, u zoološkim vrtovima, u lovištima i sl., zajedno s lešinama i konfiskatom

ozbiljan su higijensko-epidemiološki, a u konačnici i ekološki problem. Zbrinjavanju i neškodljivom uklanjanja nusproizvoda životinjskog

podrijetla poklanja se velika pozornost unutar šire društvene zajednice zbog potencijalne opasnost za okoliš, zdravlje ljudi

i životinja. To je ujedno dio djelatnosti što ga obnaša veterinarsko javno zdravstvo. S druge, pak, strane kafilerije njem. Kafillerie su

objekti za higijensko obradu putem razgradnje životinja opasnih ili potencijalno opasnih za zdravlje ljudi. U tehnološkom procesu

kafilerija primjenjuju se postupci zagrijavanja, separacije i filtracije, kako bi se uspješno uništile bakterije, ekstrahirao protein, odstranila

vlaga te odvojio protein od tehničke masti. Prvi pravi početak kafilerijske industrije smatra se trenutak od kada se počela koristiti

masti u svakodnevnom životu dobivena topljenjem nusproizvoda životinjskog podrijetla. Objekti za obradu klaoničkih nusproizvoda

osim ekološkog imaju i veliko privredno značenje koje se ogleda i u dohodovnom pristupu dobivanja visokovrijednih bjelančevinastih

dodataka za potrebe proizvodnje, odnosno pripreme krmnih smjesa. Naši postojeći propisi su u suglasju s propisima EU, no nažalost

do njihove potpune primjene trebat će proći još neko vrijeme

klaonički nusproizvodi; kafilerijaAutor: Mario Majhen, dr. med.vet. - ; Potok 31 Mrzović, 32284 St. Mikanovci Tihana Fumić, dr. med.vet. - ; ZO-INVEST d.o.o., Mirogojsk

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados