Kontrola malahitnog zelenila u proizvodima akvakultureReportar como inadecuado
Kontrola malahitnog zelenila u proizvodima akvakulture - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

MESO : The first Croatian meat journal, Vol.XIV No.4 August 2012. -

Sažetak

Malahitno zelenilo MZ se tradicionalno koristi kao trifenilmetanska boja u tekstilnoj industriji, kao pigment te kao prehrambeni aditiv.

U uzgoju riba koristi se kao vrlo učinkovit fungicid, parasiticid, antiprotozoan i bacteriocid. U organizmu ribe MZ se metabolizira u

leukomalahitno zelenilo LMZ koji se zbog svojih lipofilnih svojstava zadržava u masnom tkivu kroz duže vrijeme. Brojna istraživanja

in vitro i in vivo pokazala su citotoksična, te karcinogena, mutagena i teratogena svojstva MZ i LMZ. Zbog toga je primjena MZ zabranjena

u životinjskih vrsta namijenjenim ishrani u Sjedinjenim Državama odnosno zemljama Europske Unije. Usprkos zabrani MZ se

još uvijek koristi u intenzivnom ribnjačarstvu te su ostaci MZ i LMZ najčešći u incidenciji nedozvoljenih tvari u proizvodima akvakulture.

Zbog toga je Europska Unija propisala granicu najmanje zahtjevane učinkovitosti izvedbe metoda MRPL, eng. minimum required

performance limit od 2 μg-kg za određivanje MZ i LMZ. Danas se za kvanifikaciju ostataka MZ i LMZ u tkivima riba primjenjuju metode

tekućinske kromatografije i tekućinske kromatografije tandemske spektrometrije masa. Usprkos zabrani korištenja u zemljama

Europske Unije sustavno se pronalaze povišene koncentracije MZ i LMZ u svim vrstama ribe i ribljih proizvoda. U periodu od 2002. do

2011. godine sustavom brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje RASFF, eng. Rapid Alert System for Food and Feed povišene

koncentracije MZ i LMZ utvrđene su u 123 uzorka riba i proizvoda. Najveći broj od 50 uzorka zabilježen je 2005. godine. U ukupnom

broju pozitivnih uzoraka 47 uzoraka podrijetlom je iz Vijetnama, 12 iz Indonezije, 10 iz Kine i 3 iz Tailanda odnosno 58,5 % uzoraka

podrijetlom je iz Azije. Prema tome kontrola MZ i LMZ je izrazito važna za zaštitu zdravlja potrošača.

malahitno zelenilo; leukoalahitno zelenilo; ribe; akvakulturaAutor: Nina Bilandžić - ; Laboratorij za određivanje rezidua, Odjel za veterinarsko javno zdravstvo, Hrvatski veterinarski institut,

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados