Prilog poznavanju tjelesnog prirasta jelena običnog na području državnog otvorenog lovišta br. VII-15 ‘’ZAPADNA GARJEVICA’’Reportar como inadecuado
Prilog poznavanju tjelesnog prirasta jelena običnog na području državnog otvorenog lovišta br. VII-15 ‘’ZAPADNA GARJEVICA’’ - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

MESO : The first Croatian meat journal, Vol.XIV No.3 June 2012. -

Sažetak

Jelen obični Cervus elaphus L. je autohtona divljač u Republici Hrvatskoj. Prirodni uzgoj je i danas pretežiti model uzgoja jelena u

Hrvatskoj, pri čemu je primarni cilj takvog uzgoja očuvanje izvornih životnih zajednica u njihovom prirodnom okružju. Istraživanjem

su obuhvaćena 43 jelena obična razdijeljena prema spolu i dobi kategorije telad, pomladak, mlada i odrasla grla 5+. Ostvareni

prirast unutar kategorije teladi je gotovo istovjetan kod oba spola, dok sa porastom dobi raste i razlika u korist muških grla. Prosječni

približni prirast po danu za žensku telad do odstrjela dvizica iznosio je 96,22 g. Za istu dobnu kategoriju mužjaka dnevni prirast mase

bio je 147,62 g. Razlika u prirastu između mužjaka i ženki promatrano kroz kategorije teladi i pomladka iznosila je 51,40 g dnevno. U

suglasju s polučenim rezultatima, gledano prema prosječnim vrijednostima, dvizice dob oko 18 mjeseci se nalaze na oko 76 % mase

odraslih košuta 5+. Istodobno su špizeri dob oko 18 mjeseci na oko 67% mase odraslih jelena 5+. Najniža izvagana vrijednost

iznosila je 51,85 kg kod ženske teladi, a najviša vrijednost 202,15 kg kod odraslih mužjaka.

jelen obični; prirodni uzgoj; prirast tjelesne maseAutor: Dean Konjević - ; Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet, Heinzelova 55, Zagreb, Hrvatska Alen Slavica - ; Sveučilište

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados