ODGOVORNOST SUCA U RIMSKOM PRAVU - Croatian annual of criminal law and practice, Vol.19 No.1 July 2012.Reportar como inadecuado
ODGOVORNOST SUCA U RIMSKOM PRAVU - Croatian annual of criminal law and practice, Vol.19 No.1 July 2012. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.19 No.1 July 2012. -

Na temelju analize relevantnih, brojnih i raznovrsnih,vrela u radu se

pokušava odgovoriti na složeno pitanje pravne prirode, opsega i vrste

odgovornosti suca tijekom razvoja rimskog prava. Polazeći od ustavno-političkih faza razvoja rimske države i susljednih postupovnopravnih mijena, izlaganje je podijeljeno na četiri dijela. Tako se prvi dio odnosi na razdoblje rane republike te rasvjetljava odgovornost suca reguliranu Zakonikom XII ploča kao javnopravnu i objektivnu. U drugom dijelu rada koji se odnosi na razdoblje kasne republiku obrađuju se s jedne strane relevantni zakoni iz kojih proizlazi kaznenopravna odgovornost sudaca stalnih porotnih sudova zbog pecuniam accipere, a s druge strane pretorski edikt kojim je prvi put, pomoću actio in factum protiv suca qui litem suam fecit, uspostavljena privatnopravna, imovinska i objektivna odgovornost suca zbog procesnih pogrešaka. Treći dio rada odnosi se na razdoblje principata u kojemu interpretacijom učenih pravnika dolazi do posvemašnjeg proširenja svih aspekata kako kaznenopravne tako i privatnopravne odgovornosti suca. Četvrti dio rada odnosi se na razdoblje dominata u kojemu, unatoč justinijanskoj revitalizaciji fi gure iudex qui litem suam fecit, prevagu odnosi javnopravna,

disciplinsko-kaznena i često kolektivna odgovornost izvršitelja

sudbene vlasti usmjerena očuvanju interesa države.Autor: Ivana Jaramaz Reskušić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados