KAZNENO DJELO SILOVANJA: PITANJA DEFINICIJE, NEODGOVORNOSTI ZA OTKLONJIVU ZABLUDU O PRISTANKU I POSTOJANJE RODNIH STEREOTIPA U SUDSKOM POSTUPKU NA PRIMJERU PRAKSE ŽUPANIJSKOG SUDA U ZAGREBUReportar como inadecuado
KAZNENO DJELO SILOVANJA: PITANJA DEFINICIJE, NEODGOVORNOSTI ZA OTKLONJIVU ZABLUDU O PRISTANKU I POSTOJANJE RODNIH STEREOTIPA U SUDSKOM POSTUPKU NA PRIMJERU PRAKSE ŽUPANIJSKOG SUDA U ZAGREBU - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.19 No.1 July 2012. -

Ovaj članak pruža kritičku analizu kaznenog djela silovanja u hrvatskom zakonodavstvu na primjeru slučajeva Županijskog suda u Zagrebu u recentnom četverogodišnjem periodu. U svjetlu feminističkih razmatranja o silovanju, analiza je usredotočena na pitanja definicije silovanja, neodgovornosti za otklonjivu zabludu i postojanja rodnih stereotipa i mitova u silovanju u sudskim odlukama. Članak identificira probleme u hrvatskom zakonodavstvu i praksi te temeljem feminističkih istraživanja, a u skladu s međunarodnopravnim standardima zaštite ljudskih prava, predlaže određene promjene, uspoređujući ih s rješenjima novog Kaznenog zakona koji će stupiti na snagu 1. siječnja 2013. Predložene reforme odnose se na konceptualizaciju silovanja kao nedobrovoljnog

seksualnog odnosa, uspostavu odgovornosti za skrivljenu

zabludu te inkorporaciju tema ljudskih prava žena, feminizma i nasilja nad ženama u kurikulume pravnih fakulteta, pravosudne i odvjetničke akademije.Autor: Ivana Radačić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados