KONSUMPCIJA KAO OBLIK PRIVIDNOG STJECAJAReportar como inadecuado
KONSUMPCIJA KAO OBLIK PRIVIDNOG STJECAJA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.19 No.1 July 2012. -

Problematika konsumpcije jedna je od najsloženijih o kojima se raspravlja u okviru prividnog stjecaja. Zaključak o konsumpciji ne donosi se na temelju pravila logike, nego na temelju kriminalnopolitičke i fenomenološke ocjene dvaju ili više bića kaznenih djela. Zbog toga su dometi i granice konsumpcije znatno sporniji nego kod ostalih tipova prividnog stjecaja.

Imajući to u vidu, u ovom radu autor raspravlja o karakteristikama

glavnih pojavnih oblika konsumpcije: nekažnjivog prethodnog,

nekažnjivog pratećeg i nekažnjivog naknadnog djela. Na temelju te rasprave autor predlaže nekoliko pomoćnih orijentacijskih kriterija za procjenu konsumpcije u konkretnim slučajevima.Autor: Igor Vuletić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados