NEUVAŽENE PRISUTNOSTI U MEĐUNARODNIM KAZNENIM PREDMETIMAReportar como inadecuado
NEUVAŽENE PRISUTNOSTI U MEĐUNARODNIM KAZNENIM PREDMETIMA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.19 No.1 July 2012. -

Autor se bavi pitanjem štetnih posljedica inkriminirajućih ili difamantnih utvrđenja u odnosu na neoptužene osobe u presudama međunarodnih kaznenih sudova te zahtijeva uvođenje procesne zaštite nudeći odgovarajuća rješenja. Ističe da se često pred međunarodnim kaznenim sudovima de facto ne sudi samo formalno optuženim najodgovornijim pojedincima, već i drugim osobama protiv kojih se ne vodi postupak a koje pripadaju u rukovodeće političke strukture. Upozorava da kolateralne posljedice takvih presuda mogu ozbiljno naštetiti interesima neoptuženih pojedinaca i država, a posebno se bavi mogućnosti uspostavljanja međunarodnopravne odgovornosti države, uspjehom odštetnih zahtjeva, stigmatizacijom i gubitkom reputacije pojedinaca kao i organizacija. Stoga smatra da je neopravdana nesklonost međunarodnih kaznenih sudova procesnoj intervenciji faktično optuženih pojedinaca i upletene države. Autor pojedinačno kritizira obznanjene i prikrivene razloge kojima međunarodni kazneni sudovi obrazlažu odbijanje procesne

intervencije neoptuženih. Evocirajući povijesne primjere, nudi

procesna rješenja za preoblikovanje instituta amicus curiae u prihvatljiv oblik intervencije neoptuženih pred međunarodnim kaznenim sudovima.Autor: Mirjan Damaška -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados