Teologija Knjige proroka Habakuka - Biblical Perspectives, Vol.2 No.2 December 1994.Reportar como inadecuado
Teologija Knjige proroka Habakuka - Biblical Perspectives, Vol.2 No.2 December 1994. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Biblical Perspectives, Vol.2 No.2 December 1994. -

Pisac ovog članka pokušava proniknuti u Knjigu proroka Habakuka otkrivajući njenu temeljnu teološku misao, koja se može nazrijeti već iz samog značenja prorokova imena -zagrliti’: Božja se ljubav prema izabranom narodu i pojedincu može predočiti zagrljajem. Identifikaciju Habakuka, glazbenika iz Levijeva plemena, pisac temelji - u nedostatku vanjskih - isključivo na unutarnjim odrednicama Knjige proroka Habakuka, a zatim raspravlja o datumu nastanka knjige, navodeći različna mišljenja, da bi se sam opredijelio za -raniji datum od vremena vladavine kralja Joakima’, prije razdoblja između 609. i 605. god. prije Krista i prije babilonskog sužanjstva, i to ponovno na temelju unutarnje referencije 1,6. Središnja se rasprava u ovome članku odnosi na pitanje proročke borbe i vizije, na očitovanje Habakukove misli iz apostrofiranja Boga i porabe njegovih imena - Jahve, Stijena, Svetac moj-, na susret s Bogom koji nestrpljivost proroka preobraća u mimo čekanje, na odnos Božjih sudova i -prirodnih’ konsekvenci za grešno postupanje, na Božju istragu prije sudbenog pravorijeka i, napokon, na -veliki motiv- spasiteljsku vjeru, od koje -pravednik živi-. Na kraju, zamjedba o tome daje samo jedan susret s Božanstvom bio dostatan da od kritičara postane obožavatelj - djeluje poticajno i usmjerava na osobno vjersko iskustvo i proslavljanje Boga kao njegov najradosniji dio.

Biblija; Habakuk; teologijaAutor: Dragomir Obradović - ; Adventistički teološki fakultet

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados