Biblijski tekst, prijevodi i razumijevanjeReportar como inadecuado
Biblijski tekst, prijevodi i razumijevanje - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Biblical Perspectives, Vol.2 No.2 December 1994. -

Budući da nam nijedan od autografa Biblije nije dostupan, za ponovno

oživljavanje biblijskoga teksta ostaju nam dva glavna izvora: 1 brojni hebrejski i grčki rukopisi što potječu od izvornih autografa i 2 stari prijevodi, koji se obično nazivaju verzije, a bili su pod izravnim utjecajem hebrejskih i grčkih rukopisa. Za proučavanje teksta Novog zavjeta od vrlo su velike važnosti i citati iz Pisma očuvani u djelima starih crkvenih otaca. Autor najprije diskutira o biblijskim tekstovima

Staroga zavjeta, zatim o tekstovima Novoga zavjeta, starim prijevodima ili verzijama te napokon razmatra kako se te informacije odnose spram razumijevanja Biblije. On također razmatra i ocjenjuje

neke od skorašnjih prijevoda Biblije na engleski jezik. Napokon, autor

završava svoju diskusiju pastoralnim apelom: -Povijest Biblije od njezinih početaka pa sve do danas pruža zadivljujući uvid u Božje vodstvo kojim je On vodio ljude i žene da očuvaju Bibliju točnom i vjernom

. Smatrajmo je savršenom objavom Božje volje svim ljudima; neka nas ona vodi boljem razumijevanju trojedinog Boga i potpunijoj spoznaji utjelovljene Riječi, Isusa Krista, za koga Pisma tako vjerno i duboko svjedoče.-

Biblija; prijevod; razumijevanje; tekstAutor: Gerhard F. Hasel - ; Andrews University, Berrien Springs, Michigan, SAD

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados