MEĐUNARODNI INSTRUMENTI ZAŠTITE PRAVA ZATVORENIKA I NADZORA NAD SUSTAVOM IZVRŠAVANJA KAZNE ZATVORAReportar como inadecuado
MEĐUNARODNI INSTRUMENTI ZAŠTITE PRAVA ZATVORENIKA I NADZORA NAD SUSTAVOM IZVRŠAVANJA KAZNE ZATVORA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.17 No.1 July 2010. -

U radu se uvodno prikazuju različiti mehanizmi zaštite prava zatvorenika i nadzora nad sustavom izvršenja koji se ustanovljuju na nacionalnoj i međunarodnoj razini. U nastavku se daje pregled međunarodnih instrumenata zaštite prava zatvorenika, i to obvezujućih konvencije i neobvezujućih načela, standardi postupanja, preporuke dokumenata donesenih u okviru Ujedinjenih naroda na svjetskoj razini i Vijeća Europe na regionalnoj razini te posebnih mehanizama zaštite prava zatvorenika ustanovljnih ovim dokumentima. Posebna pozornost se pridaje praksi ESLJP koja se odnosi na penitencijarnu materiju s naglaskom na analizi presuda ESLJP protiv RH u kojima je utvrđena povreda konvencijskih

prava zatvorenika, prije svega čl. 3. EKLJP.Autor: Marija Pleić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados