KAZNENOPRAVNI TRETMAN NEDOZVOLJENIH -CRNIH- FONDOVA U GOSPODARSKOM POSLOVANJUReportar como inadecuado
KAZNENOPRAVNI TRETMAN NEDOZVOLJENIH -CRNIH- FONDOVA U GOSPODARSKOM POSLOVANJU - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.17 No.1 July 2010. -

Problematika nedozvoljenih fondova u hrvatskom je kaznenom pravu

posve zanemarena; teoretičari je zaobilaze, a nije vidljiva ni iz objavljenih sudskih odluka. U stvari, riječ je o razmjerno raširenoj pojavi u modernom gospodarskom poslovanju, naročito u poslovanju dioničkih

društava, ali i društava s ograničenom odgovornošću. Pošavši od jednog

slučaja iz njemačke sudske prakse, autor kritički analizira odredbu

čl. 292. st. 1. podst. 1. postojećeg hrvatskog Kaznenog zakona o nedozvoljenim fondovima te nudi moguće rješenje.Autor: Petar Novoselec -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados