O REFORMAMA SUVREMENOG FRANCUSKOG KAZNENOG POSTUPKA IZ ASPEKTA JAČANJA PROCESNE ULOGE DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVAReportar como inadecuado
O REFORMAMA SUVREMENOG FRANCUSKOG KAZNENOG POSTUPKA IZ ASPEKTA JAČANJA PROCESNE ULOGE DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.17 No.1 July 2010. -

Nakon uvodnih napomena, rad sadrži pregled najznačajnijih zakonodavnih reformi francuskog Zakonika o kaznenom postupku iz 1958. godine. Autorica posebno analizira reformu provedenu Zakonom Perben II iz 2004. godine: uvođenje posebnog postupka za kaznena djela organiziranog kriminala, te jačanje ovlasti državnog odvjetništva u postupcima koji su uređeni kao alternative kaznenom progonu i klasičnom kaznenom postupku. Naposljetku rad sadrži osvrt na najnoviji pokušaj reforme tradicionalnog mješovitog tipa kaznenog postupka: prijedloge sadržane u Izvješću Léger te Nacrt prijedloga novog Zakonika o kaznenom postupku iz 2010. godine koji predviđa ukidanje institucije istražnog suca te jačanje uloge državnog odvjetništva. U zaključnim razmatranjima autorica ističe problem predviđene kumulacije funkcija u rukama državnog odvjetništva, te poremećaja institucionalne ravnoteže koju bi prouzrokovala neka rješenja sadržana u Nacrtu prijedloga novog francuskog Zakonika o kaznenom postupku.Autor: Elizabeta Ivičević Karas -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados