PRAVO OKRIVLJENIKA NA BRANITELJA I NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆReportar como inadecuado
PRAVO OKRIVLJENIKA NA BRANITELJA I NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.17 No.1 July 2010.
-

Među tzv.
minimalnim pravima obrane, jedno od najvažnijih jest

svakako pravo okrivljenika da se brani sam ili uz branitelja po vlastitom izboru, a ako nema dovoljno sredstava platiti branitelja, pravo na besplatnog branitelja, pod uvjetom propisanim zakonom, sadržano u čl.
29.
st.
2.
al.
4.
Ustava i čl.
6

st.
3c Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.
U radu se analiziraju aspekti tog prava, pravo na branitelja te pravo na besplatnu pravnu pomoć, kad to nalažu interesi pravde.
U okviru prava na branitelja razmatraju se ograničenja prava okrivljenika na branitelja po vlastitom izboru, te ograničenja prava okrivljenika kojem je oduzeta sloboda na komunikaciju s braniteljem bez nadzora i ograničenja u praksi Europskog suda za ljudska prava te u hrvatskom kaznenom procesnom pravu.
U pogledu prava okrivljenika

na besplatnu pravnu pomoć iznosi se kratak pregled prakse ESLJP po

tom pitanju, mogućih osnova dodjele besplatne pravne pomoći u hrvatskom pravu, pitanje izbora postavljenog branitelja te problem kvalitete besplatne pravne pomoći u kaznenim postupcima.
U posebnom dijelu se navode pravni izvori Europske unije koji se odnose na pravo okrivljenika na obranu i branitelja, izvori čija važnost nakon stupanja na snagu Lisabonskog ugovora postaje sve veća za države članice.Autor: Matko Pajčić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/

Documentos relacionados