SUDSKA KONTROLA DRŽAVNOODVJETNIČKOG KAZNENOG PROGONA I ISTRAGE: POREDBENOPRAVNI I USTAVNI ASPEKTReportar como inadecuado
SUDSKA KONTROLA DRŽAVNOODVJETNIČKOG KAZNENOG PROGONA I ISTRAGE: POREDBENOPRAVNI I USTAVNI ASPEKT - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.17 No.1 July 2010. -

U radu se razmatra ustavnost opsega i sadržaja sudske kontrole prethodnog postupka prema ZKP-08. Osim relevantnih kaznenoprocesnih odredbi o sudskoj kontroli, analizira se praksa Europskog suda za ljudska prava, poredbenopravna rješenja u Njemačkoj i Austriji, ustavni položaj i procesna disciplina državnog odvjetništva, uspoređuje se svrha i sadržaj prethodnog postupka prema ZKP-97 i ZKP-08 te određuje sadržaj hrvatske ustavne garancije sudske zaštite u prethodnom kaznenom postupku. Zaključno se utvrđuje da je ZKP-08 uveo personalna, substantivna i procesna ograničenja sudske kontrole prethodnog postupka i time isključio pravo na sudsku zaštitu od nezakonitog i nerazmjernog državnoodvjetničkog kaznenog progona i istrage.Autor: Zlata Đurđević -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados